Δρ. Όλγα Παπαθανασίου
Σύμβουλος Φωτοβολταϊκής Βιομηχανίας

Επαγγελματική εμπειρία

 • Σύμβουλος φωτοβολταϊκής βιομηχανίας
 • Λέκτορας στο Πανεπιστημειο του Αννοβερου "Hannover University of Applied Science"
 • Λέκτορας στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου "TU Berlin / GPE-Solar"
 • Συντάκτρια τεχνολογίας στο "PHOTON International, The Photovoltaic Magazine" και στο "PHOTON das Solarstrom-Magazin"
 • Τεχνολόγος στην "Johanna Solar Technology GmbH"
 • Τεχνολόγος στην "PVflex Solar GmbH"
 • Επιστήμονας στο "Helmholtz Zentrum Berlin (HZB)"
 • Επιστήμονας στο "Institute for Crystal Growth Berlin (IKZ)"
 • Tούτορας φυσικής για μηχανολόγους, "multimedia projects" και μαθήματα για την ηλιακή ενέργεια στο "TU-Berlin"

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Διδακτορική διατριβή με θέμα "MOCVD-ZnSe buffer layers for CuInS2 thin film solar cells" στο "HZB" και "Faculty III" του "TU Berlin"
 • Διπλωματική εργασία περί "Spectroscopic studies on polymers for OLEDs" στον τομέα της ενέργειας και μηχανικής διεργασίας του "TU-Berlin"