Δρ. Όλγα Παπαθανασίου
Σύμβουλος Φωτοβολταϊκής Βιομηχανίας

Για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, με μεγάλες προοπτικές και εάν η απόφασή σας ληφθεί βασισμένη σε επαγγελματική αξιολόγηση, προσφέρω:

  • Λεπτομερή ανάλυση αγοράς
  • Συγκριτική αξιολόγηση εξοπλισμού παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Αξιολόγηση τεχνολογικών κινδύνων
  • Έρευνα ευρεσιτεχνιών